kata hikmat

Barangsiapa yang mengetahui bahasa sesuatu kaum, nescaya terlepaslah dia daripada ditipu oleh kaum itu (Peribahasa Arab).

Thursday, 8 December 2011

Bahasa Jiwa Bangsa

No comments:

Post a Comment