kata hikmat

Barangsiapa yang mengetahui bahasa sesuatu kaum, nescaya terlepaslah dia daripada ditipu oleh kaum itu (Peribahasa Arab).

Sunday, 4 December 2011

Cari simpulan bahasa yang tersembunyi


G
A
E
R
M
C
K
H
A
B
A
R
A
N
G
I
N
M
F
B
X
M
U
L
U
T
T
E
M
P
A
Y
A
N
I
Y
E
W
A
E
E
M
A
T
I
P
A
N
J
A
N
G
T
A
N
G
A
N
K
K
R
A
A
R
U
M
E
T
K
I
L
P
M
O
U
Y
F
E
I
A
A
N
N
N
O
I
R
I
H
A
T
I
K
K
O
U
R
O
M
S
I
D
A
B
D
A
L
A
M
I
C
O
U
T
R
N
A
B
A
T
T
I
K
U
T
I
E
N
O
W
I
B
D
U
X
T
B
U
T
A
K
K
E
D
I
P
P
U
L
U
T
P
H
L
A
U
C
K
E
N
B
E
M
I
D
A
E
E
B
A
O
A
I
U
W
N
U
G
H
G
M
R
A
P
U
U
R
M
L
M
T
L
L
M
E
G
P
N
G
A
G
B
S
A
R
T
O
U
I
U
A
U
B
K
V
S
L
A
N
N
M
A
E
G
H
A
M
K
B
T
H
K
E
A
H
A
I
B
J
A
A
U
G
H
A
B
P
A
P
A
K
I
U
Y
O
B
K
I
I
N
Y
H
O
I
U
B
A
T
U
R
A
G
K
N
E
U
W
K
O
X
A
O
L
E
B
O
L
A
M
E
T
E
O
A
N
T
E
A
P
F
R
K
M
A
K
A
N
A
N
G
I
N
F
B
U
C
X
K
E
H
A
I
E
H
A
R
O
B
I
W
N
G
W
G
T
I
Y
E
D
I
K
M
D
O
N
A
U
T
A
B
A
L
A
P
E
K
A
M
U
L
A
C
A
H
A
M
A
R
E
K
I
P
O
M
E
T
H
A
M
U
C
A
H
A
Y
A
M
A
T
A
P
I
L
I
H
K
A
S
I
H

JAWAPAN
1) ANAK EMAS                                                                                           11) BATU API
2) ANAK BUAH                                                                                           12) BEKAS TANGAN
3) BUTA HURUF                                                                                         13) ULAT BUKU
4) CAKAR AYAM                                                                                       14) PILIH KASIH
5) KAKI BANGKU                                                                                      15) CAHAYA MATA
6) MANDI PELUH                                                                                       16) KHABAR ANGIN
7) KEPALA BATU                                                                                       17) MANDI KERBAU
8) PANJANG TANGAN                                                                              18) UNTUNG SABUT
9) MAKAN ANGIN                                                                                     19) IRI HATI
10) BANYAK MULUT                                                                                20) MULUT TEMPAYAN